ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผัน […]

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 4)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 4) Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 3) Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เปลี่ยนแปลงใหม่)

งานหอพักนักศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาหอพักชำระค่าธรรมเนีย

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เปลี่ยนแปลงใหม่) Read More »

นักศึกษาหอพัก ลักษณานิเวศ 16-18 พิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2559 ได้แล้ว

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16-18 สามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์

นักศึกษาหอพัก ลักษณานิเวศ 16-18 พิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2559 ได้แล้ว Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วิธีชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าห้องพักแบบใหม่

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วิธีชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าห้องพั

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วิธีชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าห้องพักแบบใหม่ Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 8 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 8 ปีการศึกษ

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 8 ปีการศึกษา 2559 Read More »