ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกประเภท ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบเพื่อจองคิว ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ.และ กรอ. ทุกประเ […]

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกประเภท ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบเพื่อจองคิว ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษาขอปร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More »

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

ตามที่ ธนาคารธนชาต จัดการแข่งขัน โครงการ “ธนชาต ร

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 Read More »

ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศ เรื่อง ทุนทำงานพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส่ว

ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 Read More »

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน)

ประกาศรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน) Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/25

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำแบบประเมินความพึงพอใจโคร

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 Read More »