ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึ […]

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 Read More »

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม WU Happy funrun ครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม WU Happy funrun ครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ลิงค์ (โ

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม WU Happy funrun ครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล Read More »

แบนเนอร์-ขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าประชุมชี้แจงเรื่องการฝึก

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าประชุมชี้แจงเรื่องการฝึก

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเร

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าประชุมชี้แจงเรื่องการฝึก Read More »

แบนเนอร์-บริจาคโลหิตวันคล้ายวันประสูตรฟ้าหญิง-2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ Read More »

แบนเนอร์-นักศึกษารางวัลนักศึกษาดีเด่นรายงานตัวยืนยันเข้าร่วมพิธี

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 2564 รายงานตัวยืนยันการเข้าร่วมพิธี

ตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษ

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 2564 รายงานตัวยืนยันการเข้าร่วมพิธี Read More »

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ-1-2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565

[button color=”red” size=”medium&#822

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-นศทต้องการเปลี่ยนสถานที่-2565

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามติดต่อด่วน

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่รอเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามติดต่อด่วน Read More »

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น-2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

แบนเนอร์-ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษ

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา Read More »