แบนเนอร์-นักศึกษารางวัลนักศึกษาดีเด่นรายงานตัวยืนยันเข้าร่วมพิธี

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 2564 รายงานตัวยืนยันการเข้าร่วมพิธี

แบนเนอร์-นักศึกษารางวัลนักศึกษาดีเด่นรายงานตัวยืนยันเข้าร่วมพิธี

ตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังไฟล์แนบ ๑ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ รายละเอียดดังไฟล์แนบ ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษา และ ด้านจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือนักศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น ดำเนินการดังนี้

[button color=”red” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/14w5lFltLS_Tr2BGigjQEZAEwNlODhuF0/view?usp=sharing” icon=”” target=”true”]รายชื่อนักศึกษารางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษาและจริยธรรม[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะส1.pdf” icon=”” target=”true”]รายชื่อนักศึกษารางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน[/button]

ขอให้นักศึกษาที่มีชื่อดำเนินการตามกำหนดการดังนี้

๑.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น รายงานตัวและยืนยันการเข้าร่วมรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารไทยบุรี หากไม่มายืนยันภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพิธีไหว้ครู

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝึกซ้อมในเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี การแต่งกายในวันฝึกซ้อม สวมชุดสุภาพ[/box]

๒.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น รายงานตัวและเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา ๑๒.๐๐ น. บริเวณที่นั่งฝั่งที่ตะวันตก การแต่งกายนักศึกษาใส่ชุดพิธีการ เท่านั้น

๓.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น ซึ่งไม่สามารถเข้ารับในพิธีไหว้ครูได้นั้น ให้ติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารไทยบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารไทยบุรี โทรศัพท์ ๗๓๑๖๗ หรือ นายภราดร จีนชาวนา ๐๘-๑๙๑๘-๗๘๕๓

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.