ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2565
จึงขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา (โดยสรุป)

 • ตัวแทนของนักศึกษา
 • พิจารณาโครงการและงบประมาณขององค์การบริหาร
 • ควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหาร
 • ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
 • พิจารณาระเบียบการประชุมสภานักศึกษา
 • ให้ความเห็นชอบต่อข้อบังคับ ระเบียบขององค์การบริาหาร
 • ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งชมรมต่างๆ
 • ตั้งคณะกรรมมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆ
 • ให้ความวางใจหรือไม่วางใจกรรมการบริหาร

จำนวนสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565
จำนวน 1 คนต่อนักศึกษา 100 คน (แยกชั้นปี)

 • ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา 3504 คน มีสมาชิกสภานักศึกษาได้ 35 คน
 • ชั้นปีที่ 2 นักศึกษา 2757 คน มีสมาชิกสภานักศึกษาได้ 28 คน
 • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษา 2270 คน มีสมาชิกสภานักศึกษาได้ 22 คน
 • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษา 1519 คน มีสมาชิกสภานักศึกษาได้ 15 คน

กำหนดการเลือกตั้ง

 • รับสมัคร 10-17 ก.ค. 2565 (เวลา 18:00 น.)
 • ประชุมผู้สมัคร 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.
 • เลือกตั้ง(WU App) 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่าน googleform คลิก >>สมัครรับเลือกตั้งสภานักศึกษา
 • ระบบจะส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้ไปทางอีเมล์ของผู้สมัคร
 • พิมพ์ใบสมัครและลงชื่อ แนบหลักฐาน
 • ส่งที่ห้ององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครที่ลงชื่อผู้สมัครแล้ว
 • หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เทอมล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในชั้นปีเดียวกัน

วาระการดำรงตำแหน่ง
สภานักศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับจากวันที่มีการแต่งตั้งโดยอธิการบดี

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.