Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการอำเภอเคลื่อนที่

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการอำเภอเคลื่อนที่

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดชัยธารามประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักเรียนและประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าศาลา วันที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

ชมประมวลภาพ