Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก เรื่อง ผลการตรวจสอบความผิดปกติในประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ประกาศงานหอพัก เรื่อง ผลการตรวจสอบความผิดปกติในประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักได้ประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก และได้มีการทักท้วงผลดังกล่าว งานหอพักได้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ทั้งหมด พบความผิดพลาด ดังนี้

1. มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าระบบในเว็บไซต์รับสมัครของปี 60 ทำให้ไม่ปรากฎรายชื่อในผลการสมัครนี้ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษานำลิงค์เก่ามาจากไหน แต่เป็นความผิดพลาดของงานหอพักด้วยเช่นกันที่ไม่ได้ปิดระบบรับสมัครเดิม

2. ในขั้นตอนการบันทึกคะแนนลงในระบบ มีการบันทึกกิจกรรมผิดหมวด คือ กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ได้ถูกบันทึกอยู่ใน หมวดกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเลือกเข้าร่วม ทำให้เมื่อมีการเรียงสิทธิ์แล้ว นักศึกษาจะตกไปจากกลุ่มที่ควรจะเป็น
 

จากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีมติดังนี้

1. ยกเลิกผลการสมัครที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

2. เปิดเว็บไซต์ระบบการสมัครอยู่หอพักอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 23-25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-24.00 น. 

      2.1 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนความดีที่ตนเองได้เข้าร่วมอีกครั้ง

      2.2 สำหรับนักศึกษาที่รายชื่อตกหล่นในประกาศเดิม ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์การสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนความดีที่ตนเองได้เข้าร่วม

(ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถแก้ไขคะแนนความดีหรือคะแนนพฤติกรรมได้เนื่องจากพ้นระยะเวลาที่เปิดให้มีการแก้ไขแล้ว)
 

โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครหอพักทั้งหมด ซึ่งงานหอพักจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *