Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมและลงพื้นที่ลานจอดรถ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมและลงพื้นที่ลานจอดรถ

คณะกรรมการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมเกี่ยวกับการจัดสร้างลานจอดรถ และลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่จริง

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *