สพน. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Kick Off โครงการ Road Safety หวังเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย

DSSD Collaborates with the Faculty of Allied Health Sciences to Kick Off the Road Safety Project, Aiming to Enhance University Road Safety.

On February 14th, 2567, Associate Professor Dr. Urai Jaraeprapal, Vice President, presided over the kickoff of the ‘Road Safety’ project at the Faculty of Public Health. During the ceremony, the Vice President outlined the safety policy and emphasized the necessity of collective efforts from students, staff, and all departments to achieve the set objectives successfully.

The Dean of the Faculty of Public Health announced organizational measures, and both faculty leaders and students pledged to adhere to these guidelines, aligning with the university’s road safety policy. The project garnered discussion from various governmental departments related to road safety, featuring activities such as safe driving campaigns, helmet distribution for students, and exhibitions highlighting campus risk zones.

Additionally, Associate Professor Dr. Atit Boonrodchu, Assistant Vice President, and Acting Head of the Student Development and Promotion Department, mobilized volunteers to assist in registering vehicles for participating students, aligning with the university’s policy directives.

สพน. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Kick Off โครงการ Road Safety หวังเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย
สพน. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Kick Off โครงการ Road Safety หวังเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย
สพน. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Kick Off โครงการ Road Safety หวังเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย
สพน. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Kick Off โครงการ Road Safety หวังเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.