สพน. รับการตรวจประเมิน 5S Model Award ระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประจำปี 2566

สพน. รับการตรวจประเมิน 5S Model Award ระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเข้ารับการประเมินเพื่อได้รับการรับรอง 5S Model Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนทรัพยากรมนุษนย์และองค์การ จัดการประเมินเพื่อการรับรอง 5S Model Award ระดับประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดีและประธาน 5ส มวล. เป็นประธานการพิจารณารางวัล ในเวลา 9.00-11.00 น. คณะผู้ประเมินจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นหน่วยงานที่เสนอเข้ารับการรับรองนำเสนอรายงาน ได้แก่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Park) พร้อมตอบข้อซักถามกรรมการและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงาน 5ส ภายในหน่วยงาน จากนั้นคณะผู้ประเมินและคณะกรรมการกลาง 5ส มวล. ลงพื้นที่ทั้ง 3 หน่วยงานเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน ซักถามข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ

ในเวลา 13.00 น. คณะผู้ประเมินเข้าตรวจประเมินพื้นที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยมี คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและพนักงาน สพน. ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและรับฟังตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับคำชมจากคณะผู้ประเมินในช่วงรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ว่า 5ส ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินกิจกรรมได้ดี บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขและให้ความร่วมมือ ถือเป็นสัญญาณดีของหน่วยงานที่จะบุคลากรมีความสุข

งานบริหารทั่วไปและธุรการขอขอบพระคุณบุคลากร สพน. ทุกฝ่ายงานที่ให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่ส่วนตัวและที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังด้วยทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนี้จนสามารถรับการประเมิน 5ส ระดับประเทศ ลุล่วงลงไปได้ด้วยดี

สพน. รับการตรวจประเมิน 5S Model Award ระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประจำปี 2566
สพน. รับการตรวจประเมิน 5S Model Award ระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประจำปี 2566
สพน. รับการตรวจประเมิน 5S Model Award ระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประจำปี 2566

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.