มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการในปีนี้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาดูแลและบำบัดฟื้นฟูนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร แพทย์ประจำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
นอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะมีการเชิญสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายประชุมอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป การสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการในปีนี้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาดูแลและบำบัดฟื้นฟูนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร แพทย์ประจำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะมีการเชิญสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายประชุมอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป การสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการในปีนี้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาดูแลและบำบัดฟื้นฟูนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร แพทย์ประจำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะมีการเชิญสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายประชุมอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป การสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.