ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ “จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 31 โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 16 สำนักวิชา และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประกวด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมส่งกำลังใจเชียร์เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ กล่าวถึง การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี ในครั้งนี้ว่า “การร้องเพลงมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มประกวดร้องเพลง หรือการโชว์ความสามารถแต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม 4 ประการให้นักศึกษา ดังนี้ 1) ความกตัญญู เนื่องจากเพลงสำนักวิชา/เพลงมหาวิทยาลัยถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างไพเราะ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกซึ่งความระลึกและนึกถึงสถาบันที่บ่มเพาะการศึกษาแก่เรา 2) รู้วินัย เพราะการฝึกซ้อม การตรงต่อเวลาในการนัดหมาย การฝึกฝนตามกฎกติกา และการสร้างความพร้อมเพรียงสามัคคี ทั้งหมดได้หล่อหลอมความมีวินัยขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาทั้งสิ้น 3) ใจอาสา การเสียสละเวลามาร่วมกลุ่มเพื่อฝึกซ้อม การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้เรามีใจอาสาที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 4) พัฒนาภาวะผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนๆ และรุ่นน้อง การนำเพื่อนๆ และรุ่นน้องในการร้องเพลงมหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นของผู้นำ”

ผลการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ แต่ละสำนักวิชาจะได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ 1 ได้แก่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา
ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา
ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา
ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.