รองอธิการบดีฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "เล่าเรื่องรถไฟฟ้า" Walailak World Class University

รองอธิการบดีฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องรถไฟฟ้า” สู่ Walailak World Class University

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ณ ตลาด Bota Market อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมถ่ายภาพและส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) ซึ่งจัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WU Exibition 2023 ซึ่งเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาชมรมถ่ายภาพและผลงานจากการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ด้วย นิทรรศการกลางแจ้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไป บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวตลาดได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการประชาสัมพันธ์บริการรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ Walailak World Class University  ณ ตลาด Bota Market อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมถ่ายภาพและส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) ซึ่งจัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WU Exibition 2023 ซึ่งเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาชมรมถ่ายภาพและผลงานจากการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ด้วย นิทรรศการกลางแจ้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไป บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวตลาดได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการประชาสัมพันธ์บริการรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ณ ตลาด Bota Market อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมถ่ายภาพและส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) ซึ่งจัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WU Exibition 2023 ซึ่งเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาชมรมถ่ายภาพและผลงานจากการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ด้วย นิทรรศการกลางแจ้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไป บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวตลาดได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการประชาสัมพันธ์บริการรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่ง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ณ ตลาด Bota Market อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมถ่ายภาพและส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) ซึ่งจัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WU Exibition 2023 ซึ่งเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาชมรมถ่ายภาพและผลงานจากการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ Walailak World Class University ครั้งที่ 1 ด้วย นิทรรศการกลางแจ้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไป บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวตลาดได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการประชาสัมพันธ์บริการรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.