ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Essential Elements for Helper" รุ่นที่ 1

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “Essential Elements for Helper” รุ่นที่ 1

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Essential Elements for Helper" รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “Essential Elements for Helper” รุ่น 1 แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร ผศ.ดร. นพพร ธรรมรงค์รัตน์ คุณชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา และ WU SSC Core Team WU Smile&Smart Center และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Essential Elements for Helper" รุ่นที่ 1

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Essential Elements for Helper" รุ่นที่ 1

โดยรูปแบบการอบรม เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Experiential Learning และการฝึกทักษะจากการเข้าร่วมอบรมคณาจารย์รู้สึกประทับใจและเกิดทัศนคติเชิงบวก เข้าใจ เข้าถึง สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไว้วางใจ และความสัมพันธ์กับนักศึกษา , มีทักษะและความมั่นใจในการดูแลใจทั้งทักษะการฟัง การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง, สามารถค้นหา คัดกรอง ประเมินปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของนักศึกษาได้ , รู้จักสัญญาณเตือน แหล่งช่วยเหลือ การส่งต่อ และการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้ารับการอบรมให้ความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดให้แก่อาจารย์ทุกท่าน ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีกำหนดจัดรุ่นที่ 2 และ 3 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม และ วันที่ 6-7 สิงหาคม นี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมาณ 105 คน

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://walailak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gwatch_st_wu_ac_th/EpjuvUx8EZVEmIcc_jOaW3YBiMbfl_N_uNAQNoUAXF_jZA?e=d2MZtC” icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.