แบนเนอร์-สานสัมพันธ์เติมฝันเศรษฐศาสตร์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์”

สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 บุคลากร Smile & Smart Center โดยนางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 65 คน ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์

สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มีความมุ่งหวังให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ในหลักสูตรรวมทั้งเกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในทุกชั้นปี เอื้ออาทรกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของทักษะการใช้ชีวิตและเข้าใจเป้าหมายชีวิตของตนเอง ตระหนักต่อการวางแผนการใช้ชีวิต ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุก อบอุ่นและเป็นกันเอง ในช่วงท้ายของกิจกรรมอาจารย์ทุกท่านได้ให้กำลังใจนักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้มีพลังใจในการเรียนรวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขต่อไป

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://walailak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gwatch_st_wu_ac_th/EsESZ92nmdBKrIG5cqpquqcBEAK4lHOFuxTl_EPAlH4ojw?e=iY3wwl” icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.