ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู สืบสานประเพณีไทย

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาดีเด่นจำนวน 194 คน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่ง องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยผู้แทนนักศึกษาจากทุกสำนักวิชาร่วมกันนำพานพุ่ม ดอกไม้ธูปเทียน เข้าคารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีสำคัญ ที่สังคมไทยได้ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงความเคารพกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ศิษย์จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า การจัดงานในวันนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมีความหมายว่านักศึกษาขอฝากตัวเป็นศิษย์ของครู

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

โดยพิธีไหว้ครูมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ ดอกเข็ม สื่อถึงการมีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อดอกเข็ม หญ้าแพรก สื่อถึงการเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตเร็วและทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม ดอกมะเขือ เป็นการเปรียบเทียบว่ามะเขือ แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

ทั้งนี้การเรียนให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นอกจากอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถตั้งใจถ่ายทอดวิชาแล้ว ตัวนักศึกษาเองจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัว ทั้งนี้มั่นใจว่าทั้งตัวครู อาจารย์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของสถาบันแห่งนี้มีความพร้อมเต็มที่ ขอเพียงความตั้งใจจริง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ประมาท ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ

“ขอให้นักศึกษาทุกคนจงประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และถือโอกาสในวันนี้น้อมระลึกถึงแด่ท่านบูรพาจารย์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอน อบรม ดูแลเรามาจนเติบโตก้าวมาถึงวันนี้ และขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในนามของครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน ขอรับนักศึกษาทุกคนเป็นศิษย์ด้วยความยินดี”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้รับรางวัลดีเด่นด้านการเรียน ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมบริหารจัดการ ผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น รวมทั้งสิ้น 194 คน ส่วนผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ เป็นของนักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ขอบคุณข่าวและภาพ : ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://walailak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gwatch_st_wu_ac_th/EsBv0KoxpQdAhco557vdpC0BrEEPCGhuy0EDdq2XwaHHOA?e=RLFV91″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.