ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เติมใจ (Happy Mind)"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เติมใจ (Happy Mind)”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เติมใจ (Happy Mind)"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เติมใจ (Happy Mind)” ให้แก่คณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 4 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เติมใจ (Happy Mind)"

โดยในครั้งนี้วิทยากรได้ใช้กิจกรรม “World Cafe ” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาของนักศึกษา ปัญหาของอาจารย์ ทักษะที่นักศึกษาต้องมีในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทักษะที่อาจารย์ต้องมีในการจัดการปัญหา และนักศึกษาต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาแบบไหน การเข้าร่วมกิจกรรม “เติมใจ (Happy Mind)” ทำให้อาจารย์รู้สึกได้รับการดูแลใจ มีแนวทางในการพูดคุยกับนักศึกษาที่มีปัญหา สามารถให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาได้

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เติมใจ (Happy Mind)"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เติมใจ (Happy Mind)"

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://walailak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gwatch_st_wu_ac_th/ErUb4h7PrNpCgw6UHiL7AgMBc0Z4WdP9cXd90_xkT6gzbw?e=gmCcfM” icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.