งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิติพัฒนบวร) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ (25 ที่นั่ง) อาคารสหกิจศึกษา

โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาหารือร่วมกันในการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.