ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling)” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 12 และ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ Smile & Smart Center ภายใต้ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ได้จัดอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling)” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอและส่งใบงานการเรียนรู้มาแล้ว โดยมี อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์และ อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักในการอบรม และอาจารย์ที่เป็น Master Trainer จำนวน 6 ท่านเป็นวิทยากรประจำกลุ่มย่อย โดยมีอาจารย์ นักวิชาการจากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 82 คน

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งยังเสริมแนวทางการดูแลใจอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อมต่อการรับฟังนักศึกษา และระบบดูแลและช่วยเหลือการส่งต่อนักศึกษา (Referral Process) นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและแนวทางการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการอบรมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมรูปแบบใหม่ (แบบออนไลน์) พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด ทั้งยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รู้สึกสนุก สบายใจที่ได้คุยปัญหากับใครสักคนนึง มีความมั่นใจในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น และเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอบรมลักษณะนี้ในประเด็นอื่นๆ อีกต่อไป

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/RYdNCU6btPx66YRW8″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.