ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษาที่เดินทางในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ด้วยในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด และยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและคัดกรองนักศึกษาทุกคน จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนที่จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัย โปรดตอบแบบสอบถามคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามความเป็นจริง ก่อนเดินทางกลับมายังมหาวิยาลัย 1-2 วัน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะใช้ในกรณีจำเป็นในการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง (Social Distancing) งดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น หากนักศึกษามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้แจ้งที่ปรึกษาหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำรายวิชาทราบทันทีและรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ด้วยความปรารถนาดีจากส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://bit.ly/3bkdv9i

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.