ผลการลงชื่อสมัครเข้าอยู่หอพักเพิ่มเติม

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาลงชื่อเพิ่มเติมเพื่อสมัครเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิ์สมัครหอพัก) และนักศึกษาได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นักศึกษาที่สมัครหอพักหญิง ได้นำรายชื่อไปขึ้นบัญชีสำรองไว้ ตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไป สามารถตรวจสอบลำดับสำรองได้ที่ >>คลิกประกาศรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับการเรียก

2.นักศึกษาที่สมัครหอพักชาย เนื่องจากหอพักยังมีที่ว่าง นักศึกษาจึงได้สิทธิ์เลือกหอพัก ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับนักศึกษาที่สมัครรได้ก่อนหน้านี้ แต่การเรียงลำดับสิทธิ์ในการได้หอพักจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ในการลงชื่อเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก หรือเพจ หอพัก ม.วลัยลักษณ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ผลการลงชื่อเพิ่มเติม
63115034 นางสาวณัฐรินทร์ สงวนทิพย์ ขึ้นบัญชีสำรอง
62113790 นางสาวฮาฟีรา อิแต ขึ้นบัญชีสำรอง
61122602 นางสาวยามีล๊ะ เระสะอะ ขึ้นบัญชีสำรอง
62115803 นางสาวจันทรัสม์ บัวคำ ขึ้นบัญชีสำรอง
61113353 นางสาวศิริยาภรณ์ เหล่าเมรี ขึ้นบัญชีสำรอง
63115877 นางสาวศิริวรรณ ชูชีพ ขึ้นบัญชีสำรอง
63113831 นางสาวณัชชา ชูใจ ขึ้นบัญชีสำรอง
63116099 นางสาวนวรัตน์ เหมียนทอง ขึ้นบัญชีสำรอง
62116801 นางสาวปริณดา บุหิรัญ ขึ้นบัญชีสำรอง
62113816 นางสาวกนกพร หวันละโส๊ะ ขึ้นบัญชีสำรอง
62117544 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองรอด ขึ้นบัญชีสำรอง
61109773 นางสาวหทัยวรรณ ช่วยกลับ ขึ้นบัญชีสำรอง
61105094 นางสาวปพิชญา เดชเส้ง ขึ้นบัญชีสำรอง
62107941 นางสาวรวีวรรณ ขวัญมนิจ ขึ้นบัญชีสำรอง
61111308 นางสาวเจนนี่ แนะนวน ขึ้นบัญชีสำรอง
62107461 นางสาวภูริสา สุขอนันต์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61114831 นางสาวจิรภา ขุนณรงค์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61107512 นางสาวลลิตา มีแก้ว ขึ้นบัญชีสำรอง
61108718 นางสาวสจีหัสสา อินทรวิมล ขึ้นบัญชีสำรอง
61101317 นางสาวจัสมี พินิจทรัพย์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61116513 นางสาวเบญจมาภรณ์ โอมเพียร ขึ้นบัญชีสำรอง
61122925 นางสาวจีรนันท์ แก้ววิโรจน์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61115218 นางสาวกิตติยารัตน์ แซ่ภู่ ขึ้นบัญชีสำรอง
61103669 นางสาวธัญลักษณ์ รัตนบุรี ขึ้นบัญชีสำรอง
61115069 นางสาวสีตีมาเรียรีซา มะตาเฮ ขึ้นบัญชีสำรอง
61103636 นางสาวธัญพิชชา วิจาราณ์ ขึ้นบัญชีสำรอง
62113808 นางสาวฮามีด๊ะ ลาเตะ ขึ้นบัญชีสำรอง
61103081 นางสาวดวงกมล ครูสอน ขึ้นบัญชีสำรอง
61100624 นางสาวกันยา มีแก้ว ขึ้นบัญชีสำรอง
61113536 นางสาวสรินธร สมพรหม ขึ้นบัญชีสำรอง
61106548 นางสาวเพ็ญรดี พรหมอินทร์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61121083 นางสาวกุลนิษฐ์ ภูชงค์ ขึ้นบัญชีสำรอง
62110242 นางสาวสุจิรา สีทา ขึ้นบัญชีสำรอง
61120051 นางสาวแวอาฟีฟะห์ แวมิง ขึ้นบัญชีสำรอง
62114566 นางสาวกุลนิภา แสงรับอำไพ ขึ้นบัญชีสำรอง
62112941 นางสาวเขมิกา พรหมรัตน์ ขึ้นบัญชีสำรอง
61120390 นางสาววศินี เขียวจันทร์ ขึ้นบัญชีสำรอง
63124143 นายศอดีกีน ฮาแว ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63103980 นายธนกร แสงไพทูรย์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63114029 นายนนทพัทธ์ จันตุลา ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63117840 นายณัฐภัทร อินทรทัศน์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63122964 นายศานติกร ทองนุ้ย ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63109433 นายวรากรณ์ รักการ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63117501 นายภูมิพัฒน์ ลักษณะพาหุ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63119309 นายภูเขา แก้วบางพูด ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63119317 นายภูพิงค์ แก้วบางพูด ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
60190923 นายฟาร์ดี้ มุดเด็น ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
62107750 นายเมธัส นาคศูนย์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
62108451 นายวรปรัชญ์ จันทร์ปาน ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
62103387 นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
61107702 นายวรรณพงษ์ จิตยากร ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
60118098 นายณัฐดนัย คำวงศ์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
61122982 นายวชิรวิชญ์ เมฆดี ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
63122709 นายปฐวี ปัญญาเลิศ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
61110409 นายอับดุลอาซิ ยูโซ๊ะ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก
62113097 นายณฐกร ตาลประสิทธิ์ ได้สิทธิ์เลือกหอพัก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.