ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดศิลปะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ "รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด"

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดศิลปะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ “รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิยและนวัตก […]

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดศิลปะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ “รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” Read More »

Cashless Society Musical วิถีใหม่สไตล์ไร้เงินสด

เชิญชวนส่งผลงานคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา มูลค่า 340,000 บาท

บริษัท เอซียู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรรมประกวดค

เชิญชวนส่งผลงานคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา มูลค่า 340,000 บาท Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสร

เชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” Read More »

ข่าวประกวด

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เหรียญที่ระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เชิญชวนนักศึกษา และบุ

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เหรียญที่ระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 15

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ &#8220

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 15 Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพลงบอกเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประกว

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพลงบอกเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 Read More »

ข่าวประกวด

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

ด้วยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโ

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระทรวงวัฒนธรรม

เชิญชวนนักศึกษาประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยรายชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ข้าว

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานการประกวดตามกิจกรรมของกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก

ตามที่ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก ประชาสัมพันธ์กิจ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานการประกวดตามกิจกรรมของกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก Read More »