ข่าวทุนการศึกษา

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได […]

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Di

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ-1-2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565

[button color=”red” size=”medium&#822

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-ประชุมชี้แจงตัวแทนหน่วยงานทุนทำงานพิเศษ-1-2565

ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่ขอนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่ว

ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่ขอนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »

แบนเนอร์-แจ้งนักศึกษาจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป-3-2564

แจ้งนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาทั่วไป (3/2564) เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก

แจ้งนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาทั่วไป (3/2564) เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์ Read More »

การประชุมนักศึกษาทุนพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษาที่ 3/2564

งานบริการสวัสดิการ (งานทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

การประชุมนักศึกษาทุนพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 — นางชูใจ ช่วยชู หัวหน

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 Read More »