ข่าวทุนการศึกษา

สพน. ดำเนินการบริการทุนกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

สพน. ดำเนินการบริการทุนกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให […]

สพน. ดำเนินการบริการทุนกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ Read More »

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 งานแนะแนวและทุนการศึกษา ร่วม

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565 Read More »

การประชุมหน่วยงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

การประชุมหน่วยงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ร่วมกับ งานบริหารทั่วไปและธุรกา

การประชุมหน่วยงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565 Read More »

แบนเนอร์-รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ภาค 3/2565

รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รั

รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการชำระหนี้ กยศ. 25 อันดับดีที่สุดของประเทศ"

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการชำระหนี้ กยศ. 25 อันดับดีที่สุดของประเทศ”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศ

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการชำระหนี้ กยศ. 25 อันดับดีที่สุดของประเทศ” Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 Read More »

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดการประชุมชี้แจงนักศึกษาผู้สนใจขอรับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดการประชุมชี้แจงนักศึกษาผู้สนใจขอรับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. มูลนิธิอา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดการประชุมชี้แจงนักศึกษาผู้สนใจขอรับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของม.วลัยลักษณ์ รวม 5.4 แสนบาท

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของม.วลัยลักษณ์ รวม 5.4 แสนบาท

วันนี้ (4 พ.ย.65) เวลา 13.30 น. มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวง

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของม.วลัยลักษณ์ รวม 5.4 แสนบาท Read More »

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึ

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์ Read More »

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอ

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ Read More »