ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต “มอบโลหิต ด้วยรัก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1 […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต “มอบโลหิต ด้วยรัก” Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ชิญชวนนักศึกษาเข

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล Read More »

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักศึกษาผู้

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ประจำปี 2563

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชา

รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้เปิดรับสมัครท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »

Step for Mind @WALAILAK 2019 พบกับ Mr.Tomasz Brybala นักวิ่งมาราธอน นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ศูนย์ Smile & Smart Center ส่วนกิจการนักศึกษา และสำ

Step for Mind @WALAILAK 2019 พบกับ Mr.Tomasz Brybala นักวิ่งมาราธอน นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ Read More »

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562

สำหรับนักศึกษาหอพักปัจจุบัน ลงชื่อยืนยันสิทธิ์อยู่หอพัก

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 Read More »

เชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล

เชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »