ข่าวประกวด

ข่าวประกวด

ประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2 – Next Normal-Sicial Innovation

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพันบริหารศาสตร์ ร […]

ประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2 – Next Normal-Sicial Innovation Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมเพื

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2564 Read More »

ข่าวประกวด

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกั

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021” Read More »

ข่าวประกวด

ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนึกเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เนื่องด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒน

ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนึกเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ Read More »

ข่าวประกวด

ประกวดการเขียนเรียงความ “คำขวัญประจำเมือง”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประกวดเขียนเ

ประกวดการเขียนเรียงความ “คำขวัญประจำเมือง” Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ AUN-HPN กิจกรรมทางกายในนักศึกษามหาวิทยาลัย (PACS)

องค์กร Asean University Network หรือ AUN ร่วมกับ สำนักง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ AUN-HPN กิจกรรมทางกายในนักศึกษามหาวิทยาลัย (PACS) Read More »

ข่าวประกวด

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานแข่งขันในกิจกรรม U Power: Digital Idea Challenge season 5

U Power: Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานแข่งขันในกิจกรรม U Power: Digital Idea Challenge season 5 Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุค

เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา Read More »

ข่าวประกวด

ประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) : Innovation in Waste to Energy”

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพล

ประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) : Innovation in Waste to Energy” Read More »

ข่าวประกวด

การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำ

การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) Read More »