ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญทุกท่านเส

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ขอให้นักศึกษาที่อนุมัติการกู้ยืม กยศ. แล้วพิมพ์เอกสารสัญญาและส่งกลับส่วนกิจการนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่อนุมัติการกู้ยืม กยศ. แล้วพิมพ์เอกสารสัญญาและส่งกลับส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลประจำปีก

ขอให้นักศึกษาที่อนุมัติการกู้ยืม กยศ. แล้วพิมพ์เอกสารสัญญาและส่งกลับส่วนกิจการนักศึกษา Read More »

ประกาศเปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ 1-2564

นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก

นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์ Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ Read More »

แบนเนอร์-ลดค่าธรรมเนียม-1-2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที 1/2564 50%

  แนวทางในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม มติ ครม.ที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที 1/2564 50% Read More »

เชิญชวนนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอ กิจกรรม”Fund for WUH” โดยกำหนดธีม “การให้”

กองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญช

เชิญชวนนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอ กิจกรรม”Fund for WUH” โดยกำหนดธีม “การให้” Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา เปิ

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Read More »

แบนเนอร์-งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชา

งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19

นักศึกษาที่มีความจำเป็นและแจ้งความประสงค์จะเดินทางมาราย

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 Read More »