Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานและกำหนดกรอบแผนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน

ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานและกำหนดกรอบแผนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายปิยวัชน์  คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกันกับส่วนบริการกลาง งานรักษาความปลอดภัย ผู้แทนงานหอพักนักศึกษา ผู้แทนองค์การนักศึกษา และผู้แทนสภานักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยเน้น เรื่อง ความปลอดภัยของนักศึกษาผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ในการนี้ได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างงานรักษาความปลอดภัย และส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งแผนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน จราจรการสวมหมวกนิรภัย จะให้ความสำคัญกับภาพรวมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ด้วยการวางยุทธศาสตร์แบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และเครือข่ายของนักศึกษาในระดับสำนักวิชา การใช้มาตรการเชิงบวกการให้รางวัลแก่สำนักวิชาที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยส่วนบริการกลาง จะรับผิดชอบในการเขียนแผนงานรักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติการร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา จะรับผิดชอบ ในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนานักศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเคยใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *