Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561

ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารโครงการทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล และคุณสำรวล ชุมเมืองปัก ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษาเครือเจิญโภคภัณฑ์ สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สมัครรับทุนการศึกษาผ่านระบบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งรับสมัครจากนักศึกษาทั่วประเทศ มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไปในสาขาที่กำหนด โดยจัดสรรทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 90 ทุนๆ 30,000 บาท ทั่วประเทศ และได้ไปเข้าฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 5 วัน (4 คืน) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (งบประมาณของค่ายนี้ หัวละ 49,000 บาท) มีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมัครและได้พิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 21 คน

และมี รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหารส่วนกิจการนักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 คือ นางสาวสุกัญญา มะสัน และนางสาวมารีแย เตะซอ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 4 ให้การต้อนรับ ซึ่งช่วงบ่ายหลังเสร็จภารกิจสัมภาษณ์ได้นำคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ไหว้พระขอพร และร่วมกิจกรรมชักพระออกพรรษา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณในอุปการคุณที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้

ประภวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *