บรรยากาศกิจกรรม WU Next Generation Leadership 2018 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยตามปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" ผ่านโครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต (WU Next Generation Leadership 2018) เพื่อปลูกฝัง อบรม หล่อหลอมนักศึกษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุนคน มีค่านิยม "กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ"

ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 นี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ น้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละตนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. โดยในช่วงแรกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เสริมสร้างแรงบันดาลใจจิตอาสา" โดย อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

สำหรับวิทยากรนั้นท่านเป็นวิทยากรอิสระ ในหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ และยังเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรนายทหารระดับสูง วิทยาลัยการทัพบก

และในเวลา 16.00 – 17.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งกลุ่มกันเป็น 4 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น บริเวณหลังหอพักลักษณานิเวศ บริเวณทางเดินหลังคาคลุ่มและสวนหย่อมบริเวณอาคารเรียนรวม และบริเวณลานธรรม ศูนย์อาหารกลางคืน เป็นต้น

กิจกรรม WU Next Generation Leadership 2018 จะจัดอีก 2 ครั้ง ในวันพุธ ที่ 19 และ 26 กันยายน 2561 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมและท่านผู้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.