ประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุม ซึ่งมี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกสำนักวิชา/วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้แจ้ง นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ให้ที่ประชุมได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นการสื่อสารถึงภาคีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บริหาร สำนักวิชา/วิทยาลัยนักศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และยังได้จัดการประชุมตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา และเปิดให้นักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันถึงนักศึกษาด้วย

นอกจากนั้นการประชุมยังพิจารณาประเด็น เกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชา ที่เกี่ยวกับระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข ปีงบประมาณ 2567 (4 คะแนน) และรายงานการจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายภาคเรียนที่ 1 และ 2/2566 และร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการและแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพุธบ่าย ภาคเรียนที่ 3/2566

สำหรับการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ในครั้งถัดไป กำหนดไว้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ต่อเนื่องทันเวลาระหว่างส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและสำนักวิชา/วิทยาลัย

การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567
การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.