นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร"

นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา “การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร”

วันที่ 2 กันยายน 2566 คุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำตัวแทนนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าร่วมการเสวนาเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกและพันธะกรณีต่อแหล่งวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนแนวคิดของนักศึกษาในพื้นที่ในการสงวนรักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าร่วมเสวนา ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทางผู้จัดจะดำเนินการสรุปเป็นรายงานฉบับภาษาอังกฤษประกอบการนำเสนอไปยังองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) เพื่อประกอบการนำเสนอให้วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2566 นี้

นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร"
นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร"
นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร"
นักศึกษา มวล. ร่วมเสวนา "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร"

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.