ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

Smile & Smart Center organizes knowledge exchange activity Smile & Smart Showcase 2023 : Inspiring Minds, Igniting Ideas

On August 24, 2023, the Division of Student Support and Development (DSSD) by Smile & Smart Center (SSC), together with 16 schools, 3 colleges, organized an activity to exchange knowledge on care systems and enhance student potential “Smile & Smart Showcase 2023” : Inspiring Minds, Igniting Ideas at Bota Market, Walailak University In order for the school to publicize and summarize the results of the operations of the student care and enhancment building system implemented in fiscal year 2023, with more than 1,500 teachers, staff, and students participating in the activity.

On August 24, 2023, the Division of Student Support and Development (DSSD) by Smile & Smart Center (SSC), together with 16 schools, 3 colleges, organized an activity to exchange knowledge on care systems and enhance student potential “Smile & Smart Showcase 2023” : Inspiring Minds, Igniting Ideas at Bota Market, Walailak University In order for the school to publicize and summarize the results of the operations of the student care and enhancment building system implemented in fiscal year 2023, with more than 1,500 teachers, staff, and students participating in the activity.

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.