การต่ออายุและจัดตั้งชมรมหรือสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอต่ออายุหรือจัดตั้งชมรม

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมและสโมสรนักศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ.2540  ชมรม และสโมสรนักศึกษา ที่จะดำเนินการจัดตั้งหรือต่ออายุ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.ตัวแทนชมรม/สโมสร/กลุ่มกิจกรรม ที่จะขอจัดตั้งชมรม/สโมสรนักศึกษาในกำกับขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ยื่นคำร้องขอจัดตั้งหรือต่ออายุชมรม
ขั้นตอนที่ 2.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3.สภานักศึก พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้้นตอนที่ 4. รองอธิการบดี อนุมัติให้จัดตั้งหรือต่ออายุชมรม

โดยให้ตัวแทนนักศึกษาที่จะขอต่ออายุหรือจัดตั้งชมรม/สโมสรนักศึกษา ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.เตรียมข้อมูล 

กรณีชมรมที่เคยจดทะเบียนแล้วและได้ออกบูทในกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 หรือสโมสรนักศึกษาที่เคยยื่นขอจัดตั้งสโมสรนักศึกษาแล้ว ให้เตรียมข้อมูล

-ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม *เฉพาะชมรม
-รายชื่อคณะกรรมการชมรม/สโมสร โดยใช้รูปแบบที่กำหนดนี้เท่านั้น (File MS Word) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง สังกัดของที่ปรึกษาชมรม/สโมสร โดยมีที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
-ร่างโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดในปีการศึกษา 2565 พร้อมรายละเอียด ชื่อกิจกรรม วันเดือนปีที่จัดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ และแหล่งงบประมาณที่จะใช้ โดยใช้รูปแบบที่กำหนดนี้เท่านั้น (File MS Word) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กรณีกลุ่มกิจกรรมที่จะจัดตั้งเป็นชมรมใหม่/ชมรมที่เคยจัดตั้งแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 / สโมสรนักศึกษาที่ยังไม่เคยยื่นขอจัดตั้ง ให้เตรียมข้อมูล

-รายชื่อผู้ขอจัดตั้งชมรม (กรณีชมรม) / รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรหรือสำนักวิชา (กรณีสโมสรนักศึกษา) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม *เฉพาะชมรม
-รายชื่อคณะกรรมการชมรม/สโมสร โดยใช้รูปแบบที่กำหนดนี้เท่านั้น (File MS Word) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ชื่อ ตำแหน่ง สังกัดของที่ปรึกษาชมรม/สโมสร โดยมีที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
-ร่างโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดในปีการศึกษา 2565 พร้อมรายละเอียด ชื่อกิจกรรม วันเดือนปีที่จัดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ และแหล่งงบประมาณที่จะใช้ โดยใช้รูปแบบที่กำหนดนี้เท่านั้น (File MS Word) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2.ให้ตัวแทนนักศึกษากรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอต่ออายุหรือจัดตั้งชมรม/สโมสร (ออนไลน์) พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ให้ครบถ้วน

กรณีต่ออายุหรือจัดตั้งชมรม https://forms.gle/7E8NqiEVBWfTugaJ6

กรณีต่ออายุหรือจัดตั้งสโมสรนักศึกษา https://forms.gle/QfK9BQA6hCvoJttB7

ระบบจะส่งสำเนาคำร้องให้ทางอีเมล์ที่กรอกไว้ ให้ตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน (นักศึกษาไม่ต้องพิมพ์เอกสารส่ง)

3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายโอม สุขปลอด ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 73175 หรือ 075-673175 (ในวันและเวลาทำการ)

ข้อมูลนำเสนอการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.