แบนเนอร์-นักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่น-2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

แบนเนอร์-นักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่น-2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

เตรียมสำเนาสมุดบัญชี ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเอง โดยให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
นำเอกสารสำเนาสมุดบัญชี มาส่งที่เจ้าหน้าที่งานทุน ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี

กรณีนักศึกษาออกสหกิจฯ/ ฝึกงาน หรือจบการศึกษาแล้ว ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง คุณขวัญใจ นัคราเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
(วงเล็บมุมซองด้วยว่า “ทุนผลการเรียนดีเด่น”)

ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การรับทุนในครั้งนี้

หากนักศึกษามีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
โทร. 075-673148 (ภายนอก) หรือ โทรภายใน 73148

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.