ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพฯ เก่ง ดี มีความสุข 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพฯ เก่ง ดี มีความสุข 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพฯ เก่ง ดี มีความสุข 1/2565

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์ Smile & Smart Center ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับทุกสำนักวิชาและวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่ง ดี มีความสุข ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์จาก 13 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยและบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 35 คน

โดยมีประเด็นในการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และชี้แจงแผนการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่ง ดี มีความสุข อีกทั้งร่วมวางเป้าหมายและแผนสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านเก่ง ด้านดี และด้านความสุข รวมถึงพิจารณาเกณฑ์การประเมินสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบแผนการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยน Best Practices ระหว่างสำนักวิชาเพื่อเป็นแนวในการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/MrUQX7kQyL2s8xog8″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.