Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมความเห็นด้านมาตรการการลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชน

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมความเห็นด้านมาตรการการลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายธนกร แก้วเม็ด และนายสุกฤษฎิ์ สุวรรณชาตรี นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นมาตรการการแก้ไขปัญหาดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงแรมวิค 3 บางกอก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า เครือข่ายประชาสังคม และภาครัฐ ร่วมกัน ระดม เสนอ แลกเปลี่ยนความคิด ถึงการสร้างมาตรการการป้องกันและการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มของเยาวชน ร่วมกันออกแบบ และเสนอวิธีการ การควบคุมและการรณรงค์ ของการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยได้มีการ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเข้าถึงไปยังกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายต่างๆ เชื่อว่าสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ได้

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *