Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอพบนักศึกษาด่วน!!

ขอพบนักศึกษาด่วน!!

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อเหล่านี้ ด่วน!!

1. นายสุรเดช พงษ์ธนานิกร
2. นางสาวรุจิมาศ นุทผล
3. นางสาวอรวรรณ คงพยัคฆ์ 

โดยให้ติดต่อ พี่มณเฑียร สุขกุล (งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา) โทร 0824229676 โดยด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *