Daily Archives: ธันวาคม 3, 2018

งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา”

นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนาง …

Read More »

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกประเภท เข้าระบบเพื่อพิมพ์แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ.และ กรอ. ทุ …

Read More »

เปลี่ยนสถานที่รับบริจาคโลหิต ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 จาก อาคารเรียนรวม 5 เป็น อาคารเรียนรวม 7

*** เปลี่ยนสถานที่รับบริจาคโลหิต ในวันที่ 6-7 ธันว …

Read More »