Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา”

งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา”

นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนางสาวปฐมาวดี บุญโน้นแต้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ Smile and Smart Center ส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบอรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกำกับสำนักงานคณะกรมมการอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการ จำนวน 50 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความบกพร่อง การคัดกรอง การแก้ไขปัญหา และแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกฦษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติก และสามารถนำความรู้ เทคนิควิธีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *