ข่าวกิจกรรม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดศูนย์ Smile& Smart Center มุ่งดูแลนักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัยอย่างมีความสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจก […]

ม.วลัยลักษณ์ เปิดศูนย์ Smile& Smart Center มุ่งดูแลนักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัยอย่างมีความสุข Read More »

กิจกรรมหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561

งานหอพักและนักศึกษาจากชมรมศาสนศึกษา (แผนกพุทธ) จัดโครงก

กิจกรรมหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561 Read More »

WU SMILE PLUS จัดกิจกรรม “พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กู้ กยศ./กรอ.) และกิจกรรม Focus Group”

WU SMILE PLUS ร่วมกับ Smile & Smart Centre (ด้านเก่

WU SMILE PLUS จัดกิจกรรม “พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กู้ กยศ./กรอ.) และกิจกรรม Focus Group” Read More »

อธิการบดีชื่นชมหน่วยงานและนักศึกษาช่วยเหลือภัยพายุปาบึก

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีชื่นชมหน่วยงานและนักศึกษาช่วยเหลือภัยพายุปาบึก Read More »

เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ.ลงพื้นที่มอบสิ่งของผู้ประสบภัยพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุ

เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ.ลงพื้นที่มอบสิ่งของผู้ประสบภัยพายุปาบึก Read More »

อธิการบดีเชิญผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีเชิญผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร Read More »