ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป  ภาคการ […]

ประกาศสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

ประกาศด่วน รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนใ

ประกาศด่วน รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทย

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสู

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์ Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึก

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ปรับระบบการ

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน Read More »

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการทุนทำ

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »