สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

  1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. ของใช้ส่วนตัว เช่น
  • หมอน / ปลอกหมอน
  • ผ้าห่ม
  • ผ้าม่านหน้าต่าง
  • ผู้ปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต แบบรัดมุม 2 ชุด
  • กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า
  • ไม้กวาด / ไม้ถูพื้น / ที่โกยขยะ / ถังขยะ
  • ชั้นวางรองเท้า