อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

 

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน

ประเภท Superior สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 • หอพักชาย 2 หอ
 • หอพักหญิง 8 หอ

2,700  บาท ต่อภาคการศึกษา

 • เตียงนอน 4 เตียง
  (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา
  ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน

ประเภท Deluxe สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 • หอพักชาย 1 หอ
 • หอพักหญิง 1 หอ

4,800 บาท ต่อภาคการศึกษา

 • เตียงนอน 2 เตียง
  (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน

ประเภท Suite สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 • หอพักหญิง 1 หอ

4,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

 • เตียงนอน 4 เตียง
  (พร้อมฟูกนอน)
 • 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชุดรับแขก 1 ชุด
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน (หอพักรายเดือน)

WU Residence สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 • หอพักชาย 1 หอ
 • หอพักหญิง 1 หอ

5,000 บาท ต่อห้องต่อเดือน
* ชำระล่วงหน้า 1 เดือน

 • เตียงนอน 2 เตียง
  (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน