Home / อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน

ประเภท Superior สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 • หอชาย 2 หอ
 • หอหญิง 8 หอ

2,000  บาท **

 • เตียงนอน 4 เตียง
  (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา
  ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)

ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน

ประเภท Deluxe สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

 • หอชาย 1 หอ
 • หอหญิง 1 หอ
   

3,600 บาท **

 • เตียงนอน 2 เตียง
  (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน

ประเภท Suite สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

 • หอหญิง 1 หอ

3,300 บาท **

 • เตียงนอน 4 เตียง
  (พร้อมฟูกนอน)
 • 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชุดรับแขก 1 ชุด
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

 

** อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2561