หอพักของมหาวิทยาลัย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัยและเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมหอพักอาศัยให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ระบบบริการและสวัสดิการหอพัก

 1. มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลให้คำปรึกษา
 2. มีศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางในการให้ บริการนักศึกษา
 3. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมงและระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 4. มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 5. มีห้องกิจกรรมกลางไว้บริการ เช่น ห้องทบทวนรายวิชา ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์
 6. มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 7. มีบริการยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 8. มีบริการหนังสือพิมพ์ บริการน้ำดื่มร้อน/เย็น

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิต

 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคน
 • ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา สำหรับติดต่อประสานงานนักศึกษาหอพัก
 • ตู้ เอ ที เอ็ม ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารไทยบุรี และ อาคารเรียนรวม 5
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • โรงอาหารที่บริการตลอดวันและศูนย์อาหารกลางคืน
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้านมินิมาร์ท ร้านซักอบรีด 
 • ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขนมและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ