Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทุกคน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เขียนใบสำคัญรับเงิน ที่งานบริการและสวัสดิการ (งานทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี
2. ส่งสำเนาสมุดบัญชี 1 ชุด โดยให้เป็น บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุน แต่ไปสหกิจ/ฝึกงาน ให้ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน จากเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือของส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของตัวเอง ส่งกลับมายังส่วนกิจการนักศึกษา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-673148

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ใบสำคัญรับเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *