การขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” โดยใช้หลักค่านิยม 4 ประการ คือ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ ใช้เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ต้องมีคะแนนความดีไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน ก่อนสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ในเบื้องต้นส่วนกิจการนักศึกษาเพิ่มคะแนนพิเศษให้แก่ (1) นักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมของรัฐบาล กยศ./กรอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 นำชั่วโมงจิตอาสา กยศ./กรอ. มาเทียบเป็นคะแนนความดีในด้าน ใจอาสา (2) นักศึกษาที่มีคะแนนความประพฤติ ครบ 100 คะแนน ให้คะแนนความดีในด้าน รู้วินัย 20 คะแนน

ส่วนกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งให้นักศึกษา (เลขประจำตัว 601xxxxx) ที่ต้องฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 ซึ่งยังมีคะแนนพัฒนานักศึกษา “บัณฑิตคนดี” ไม่ครบตามเกณฑ์ ทราบถึงแนวทางและวิธีการขอเทียบค่าเพื่อให้นักศึกษา ในการสะสมคะแนนอีกช่องทางหนึ่ง

วิธีการขอคะแนนความดี สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

  1. นักศึกษาขอสถานประกอบการทำกิจกรรมจิตอาสานอกเหนือจากภารงานที่ฝึกสหกิจ เช่น ออกบูธ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ช่วยงานตามที่หน่วยงานมอบหมาย
  2. บันทึกในแบบฟอร์ม ใบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ระบุข้อมูล วันที่/เวลา สถานที่ทำกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ทำพอสังเขป และให้ผู้รับรองที่หน่วยงาน ลงนามรับรองพร้อม ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์
  3. ทำกิจกรรมสะสมคะแนน รวมกับคะแนนที่เก็บไปแล้วก่อนฝึกสหกิจศึกษา จนครบตามเกณฑ์ 100 คะแนน โดยใช้หลักการเทียบค่า ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง เทียบค่าได้ 1 คะแนน
  4. เข้าระบบพาสปอร์ตบันทึกคนดี https://studentpassport.wu.ac.th เพื่อขออนุมัติคะแนนความดี
  5. การขอคะแนนความดี ระบุชื่อกิจกรรม “เทียบค่าคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ” และขอคะแนนรวมที่ต้องการขอ
  6. สแกน/ถ่ายสำเนา แบบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบการขอคะแนนความดี

ตัวอย่างใบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.