สพน. จัดสัมมนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กรเน้นพัฒนานักศึกษาด้วยหลัก 5G

สพน. จัดสัมมนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กรเน้นพัฒนานักศึกษาด้วยหลัก 5G

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยหลัก 5G ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณ 2566 ทำมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ลักษณะเด่นมี 4 ข้อ L-H-S-L ประกอบด้วย L : Leadership – ความเป็นผู้นำ S : Smart Student เป็นคนดีและคนเก่ง H : Heathy มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ และ L : Loyalty ความรักสถาบัน


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยหลัก 5G ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณ 2566 ทำมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ลักษณะเด่นมี 4 ข้อ L-H-S-L ประกอบด้วย L : Leadership – ความเป็นผู้นำ S : Smart Student เป็นคนดีและคนเก่ง H : Heathy มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ และ L : Loyalty ความรักสถาบัน

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการรองอธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้น คุณกอบสุข อรชร รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำเสนอกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด และในช่วงบ่าย คุณภราดร จีนชาวนา รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยหลัก 5G เพื่อเป้าหมายในการดำเนินงานได้แก่ G1 : Grade & Graduate มีผลการเรียนที่ดีเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร G2 : Great สนับสนุนให้นักศึกษาเก่งและพัฒนาให้สามารถมีโอกาสคว้ารางวัลต่างๆ G3 : สนับสนุนนักศึกษาให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีสากลและสร้างรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ G4 : สนับสนุนให้นักศึกษาเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านหลักค่านิยม 4 ประการ โดยเฉพาะ ด้านผู้นำและรักสถาบัน และ G5 : Goals การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับต่างๆ

ในการสัมมนามีคุณมณเฑียร สุขกุล เป็นผู้นำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ (Ice Breaking) และคุณชูใจ ช่วยชู รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา เป็นผู้นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีบุคลากรส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 22 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.