Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ศูนย์ Smile & Smart Center โดยอาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และรศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูรและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบดูแลนักศึกษาเมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์ Smile & Smart Center ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี

ในโอกาสนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดระบบการดูแลนักเรียน เยี่ยมชมห้อง ระบบให้บริการด้านต่างๆ และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกัน ในการจัดกิจกรรม “โครงการสื่อรักภาษาใจ” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย

อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ มลชฎาภร สุขการ ในการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบห้องพยาบาลที่โรงเรียนให้มีลักษณะเหมือนห้อง Smile & Smart Center ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสมาใช้บริการและเข้าถึงนักเรียนมากขึ้นด้วย

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *