Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 รายชื่อตามไฟล์แนบ

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาทุกคน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เขียนใบสำคัญรับเงิน ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี
2. ส่งสำเนาสมุดบัญชี 1 ชุด โดยให้เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เท่านั้น

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้

หมายเหตุ
นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุน แต่ไปสหกิจ/ฝึกงาน ให้ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือของส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของตัวเอง ส่งกลับมายังส่วนกิจการนักศึกษา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-673148
งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป 3/2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *